Særlige risici ved produktion af møllesten i Etiopien

Hvilke risici for menneskerettigheder er der i den etiopiske stenbranche? Det har møllestensproducenten Engsko lært meget om i de sidste 15 år, hvor de har haft fabrik i Etiopien.

Naturressourcer
Mange af Etiopiens naturressourcer, som f.eks. vand er under pres. Det påvirker den lokale befolknings ret til rent drikkevand og fødevarer. Da Engsko skulle bygge en fabrik, valgte de en løsning med et minimumsforbrug af vand og energi. Der blev investeret i nye kilder til vand, og Engsko omlægger løbende til brug af solceller. Der investeres hvert år i en forbedring af energiforbruget ved optimering af produktionsflow, ved indkøb af nye maskiner og brug af mere energibesparende arbejdsprocesser.

Korruption og lønninger
Der er en høj grad af korruption i Etiopien, så før byggeriet gik i gang, involverede Engsko både danske og lokale myndigheder for at få de rigtige licenser og tilladelser. Derudover har Engsko valgt, at det kun er det danske kontor, der køber råvarer til fabrikken – for også her at minimere risikoen for korruptionssager.

Generelt er der i Etiopien risiko for børnearbejde. Ofte fordi familier er afhængige af børnenes indtjening for at klare sig. Engsko har sikret fabrikkens medarbejdere en løn på 15-20 % over det lokale gennemsnit, for på den måde at bidrage til at medarbejderne og deres familier kan klare sig uden at børnene må arbejde. Lønniveauet er beregnet ud fra den lokale gennemsnitsløn, opgivet af fabrikkens lokale ejer.

Arbejdsmiljø
Særligt for Engskos branche er der risiko for et usundt arbejdsmiljø if. kemikalier og dårlige arbejdsstillinger. Uden de rette informationer og sikkerhedsforanstaltninger kan det slide medarbejderne ned i en tidlig alder. Derfor sikrede Engsko f.eks., at medarbejderne vidste, hvordan de skulle passe på sig selv og løfte de tunge sten korrekt.

For at sikre implementeringen af alle tiltagene, var der en dansk Engsko-medarbejder på fabrikken de første to år, som stod for oplæring af fabrikkens medarbejdere og undervisning i Engskos værdier. Engskos strategi har sikret dem loyale og effektive medarbejdere – som til gengæld giver øget kvalitet og effektivitet og dermed en konkurrencefordel for Engsko.

Fordele for mennesker

  • Engskos aktiviteter giver ikke øget pres på rent drikkevand og rene fødevarer
  • Medarbejderne får en anstændig løn, og kan undgå at sende deres børn i arbejde
  • Medarbejderne på fabrikken får viden om, hvordan de passer godt på sig selv
  • Medarbejderne er ikke udsat for unødvendigt usunde kemikalier i deres arbejde

Engsko om forretningsfordelene ved at arbejde med menneskerettigheder

“Vi ville ikke have nogen negative indvirkninger på lokalsamfundet, da vi startede fabrikken. Engskos fabrik måtte ikke være på bekostning af lokalsamfundet, men skulle derimod bidrage positivt.”

Henrik Wollesen, direktør, Engsko

Scroll to Top