Baggrund

Denne guide tager udgangspunkt i de internationalt anerkendte standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd, som alle virksomheder – også små og mellemstore – forventes at implementere og efterleve. Virksomheders ansvar for at respektere menneskerettighederne er uafhængigt af staters evne eller vilje til at beskytte menneskerettighederne. 

De internationale standarder, som guiden bygger på, er:

FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv

OECD’s Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

OECD and FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

De internationale retningslinjer giver virksomheder fleksibilitet til at tilpasse arbejdet til deres egen virksomheds set-up, specifikke tiltag og processer. Virksomheder kan bruge denne guide som ramme for at styrke og udvikle deres egne skræddersyede due diligence-systemer og løbende integrere arbejdet i egne processer og arbejdsgange.

En vigtig pointe i de internationale retningslinjer og vejledninger er, at virksomhedernes arbejde med due diligence for menneskerettigheder ikke kan adskilles fra klima og miljø. I denne guide sættes der fokus på menneskerettigheder. Virksomheder skal håndtere risici for klima og miljø på samme vis som menneskerettigheder – og de er ofte tæt forbundet.

Der findes allerede en række lovgivninger i forskellige Europæiske lande, der pålægger virksomheder at udføre due diligence. Nogle er nationale, nogle er fokuseret på en vare (træ og konfliktmineraler) eller en rettighed (tvangsarbejde).  I 2020 er EU-kommissionen gået i gang med at udforme en lovgivning på EU-niveau, der forpligter virksomheder til due diligence på miljø- og menneskerettighedsområdet.

Hvem står bag guiden?

Denne guide og hjemmeside er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla.

Dansk Initiativ for Etisk Handel er det danske platform for bæredygtige værdikæder. Vores vision er, at handel skal være ansvarlig, og fremme social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling for alle i tråd med Verdensmålene.

Med afsæt i denne guide og sammen med vores samarbejdspartnere og medlemmer vil vi samle og mobilisere alle aktører i fødevareklyngen om at udvikle viden, innovative løsninger og konkret handling, der bidrager til respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt hensynet til miljø og klima i global handel.

Vi glæder os til samarbejdet om danske virksomheders arbejde med menneskerettigheder og ansvarlig virksomhedspraksis.

Scroll to Top