Fortæl om hvordan I gør

Forpligtelse og forankring

Risikovurdering

Tag hånd om negative indvirkninger

Løbende opfølgning

Kommunikation

Klagemekanisme og oprejsning

Kommunikation

Dette skridt dækker virksomhedens pligt til at dele resultaterne af en due diligence-indsats. OECD og FN stiller krav om, at virksomheder rapporterer om deres risiko for negativ indvirkning på mennesker.

Fortællingerne om menneskerettigheder handler både om at promovere det, I gør godt, men også om at dele jeres udfordringer. Fortæl åbent om, hvilke udfordringer og risici, I møder med jeres kerneforretning og aktiviteter, og del gerne, hvordan I håndterer udfordringerne i jeres daglige arbejde.

Arbejdet med menneskerettigheder er en proces, som I løbende vil blive bedre til. Der er en forventning om, at I arbejder målrettet med området, og at I kan dokumentere jeres valg – men ingen forventer, at I er perfekte eller har styr på alle risici fra dag et.

Husk derfor også, at kommunikere helt klart om jeres mål, hvordan I vil nå dem og hvilke resultater, I forventer.

Inspiration: Sådan kan I kommunikere:

  • løbende dialog med interessenter såsom enkeltpersoner, relevante grupper, lokalsamfund og organisationer
  • i en særskilt sektion på jeres hjemmeside, som opdateres løbende, alt fra ½ side til en længere fortælling
  • inkludér processen i strategiske dokumenter og i beskrivelsen af jeres kerneforretning
  • udgiv en selvstændig bæredygtighedsrapport om jeres arbejde
  • fortæl det hele som en del af årsrapporten
  • offentliggør jeres menneskerettighedspolitik og Code of Conduct og fortæl om det
  • brug certificeringers logoer, vær dog opmærksom på, at der kan være strenge krav for brug
  • fortæl løbende om jeres arbejde – både op- og nedturene – på jeres SoMe-kanaler eller i nyhedsbreve.

– Er der tale om en særlig alvorlig risiko, er det vigtigt at:

  • kommunikere via personlige møder eller åbne fora
  • holde konsultationer med påvirkede interessenter

TIP: Vær transparent

Næsten alle fødevarevirksomheder har udfordringer med due diligence for menneskerettigheder i deres værdikæder.

Det er vigtigt, at I er transparente i jeres kommunikation og fortæller åbent og ærligt om udfordringerne.

Rapporteringsstandarder

Vi har samlet en række værktøjer og guides, som kan hjælpe jer til at lave en god rapport:

Global Reporting Initiative
link til: https://www.globalreporting.org/standards/

UN Guiding Principles Reporting Framework
link til: https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_2017.pdf

UN Global Compacts Communications on Progress 
link til: https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/communication_on_progress%2FGC_Advanced_COP_selfassessment.pdf

Sådan fortæller andre SMV’er om deres arbejde med menneskerettigheder

Nordic Fruit: En kort video

Nordic Fruit fortæller i en kort informationsvideo om deres projekt i Uganda med Folkekirkens Nødhjælp.

Gasa Nord Grønt: En del af CSR-politikken

Gasa Nord Grønt kommunikerer om deres indsats for mennesker som en del af deres CSR-politik “God social praksis”.

warfair: Due diligence-rapporter og mødereferater

warfair offentliggør alle due diligence-rapporter og referater fra møder i den uafhængige Etiske Komité på deres hjemmeside.

BM Silo: Erfaringer fra arbejdet med Verdensmål

Den danske agro-produktionsvirksomhed BM Silo fortæller om deres proces i arbejdet med Verdensmål på deres hjemmeside. De dokumenterer, hvordan de kom frem til deres fokus og prioriteringer, og hvordan de har indarbejdet dem i virksomhedens strategi.

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar angivelse af partnerne bag guiden, herunder skal kreditering ske med tydelig logoangivelse.

Scroll to Top