Forebyg, minimer og afhjælp negative indvirkninger på mennesker

Forpligtelse og forankring

Risikovurdering

Tag hånd om negative indvirkninger

Løbende opfølgning

Kommunikation

Klagemekanisme og oprejsning

Virksomhedspraksis og leverandør-setup

Indkøbspraksis

Due diligence-arbejdet handler om at kigge indad, og ærligt og kritisk overveje, hvordan virksomhedens processer og praksisser kan påvirke menneskerettigheder – både positivt og negativt.

Det er f.eks. direkte skadeligt, hvis en CSR-ansvarlig presser leverandøren med krav om handleplaner, certificeringer og bedre arbejdsforhold, og indkøbsafdelingen samtidig forhandler benhårdt på pris og leveringstid. Når leverandøren presses på pris, går det ofte ud over de mennesker, der arbejder på produktionssteder eller længere ude i værdikæden.

Derfor er det vigtigt, at I også kigger på egne praksisser og prisforhandlinger, for at sikre at jeres aktiviteter ikke påvirker menneskerettigheder negativt. Det kan også være, at det er nødvendigt at have en dialog om pris eller sidste-øjebliksændringer i ordrer med jeres kunder, for at skabe en forståelse for, hvorfor de eksempelvis ikke kan gå længere ned i pris, uden at det påvirker mennesker negativt.

Strømlin og simplificer jeres leverandørportofolio

Det kan være en fordel af have en mere simpel værdikæde med færre leverandører og mellemled. Det giver mulighed for tættere samarbejde med jeres leverandører, og samtidig skal I udføre færre risikovurderinger, handleplaner og opfølgninger.

Jo flere mellemled, desto sværere bliver det at gennemskue værdikæden.


Kriterier for udvælgelse af nye leverandører

I due diligence-processen kan det være en god idé at opsætte en række kriterier som jeres leverandører skal leve op til.

Det skaber klarhed hos leverandøren og giver et godt udgangspunkt for nye leverandørsamarbejder, hvis der fra starten er taget højde for menneskerettighederne. Vær opmærksom på, at det kan være rigtig svært at få ændret afgørende forhold hos leverandøren senere i forløbet.

Sådanne kriterier kan f.eks. være generelle politikker på menneskerettighedsområdet, samt kriterier for, at virksomheden skal arbejde struktureret med de største risikoområder.

Cases fra små og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar angivelse af partnerne bag guiden, herunder skal kreditering ske med tydelig logoangivelse.

Scroll to Top