Forebyg, minimer og afhjælp negative indvirkninger på mennesker

Forpligtelse og forankring

Risikovurdering

Tag hånd om negative indvirkninger

Løbende opfølgning

Kommunikation

Klagemekanisme og oprejsning

Tag hånd om negative indvirkninger

På baggrund af virksomhedens prioriteringer i skridt 2, er det nu tid til aktivt at tage hånd om de negative indvirkninger – i egen virksomhed og i virksomhedens fulde værdikæde.

Virksomheden skal arbejde forebyggende for at minimere og afhjælpe problemerne. Derfor er det nødvendigt at arbejde aktivt og struktureret med både virksomhedspraksis/ leverandør-setup og handleplaner.

Hvad er jeres ansvar?

Nogle negative indvirkninger på menneskerettigheder er systemiske, og er eksempelvis påvirket af ekstrem fattigdom eller ustabilitet i en region eller et land. For små- og mellemstore virksomheder kan den type problemer være svære at løse og det er ikke forventet.

Små- og mellemstore virksomheder bør dog forholde sig til dem og har fortsat mulighed for at tage hånd om den negative indvirkning hos egne eller leverandørens medarbejdere.

Det kan eksempelvis være som Engsko Møllesten, der har en fabrik i Etiopien, hvor fattigdom og børnearbejde er udbredte problemstillinger. Det tager Engsko hånd om i deres egen virksomhed ved at sikre en ordentlig løn. Læs mere om Engsko Møllesten.

Øg jeres forhandlingsstyrke

Mange små og mellemstore virksomheder har ofte mindre forhandlingsstyrke. Det betyder dog ikke, at I ikke kan gøre en forskel. Der kan det være en løsning at gå sammen med andre virksomheder. Flere virksomheder i kosmetik-, hygiejne- og fødevarebranchen samarbejder f.eks. i regi af Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie. 

I kan finde mere inspiration til, hvordan I kan anvende og øge jeres indflydelse med Supply Chain Influence Checklist fra MVO Nederland.

Forårsager, bidrager til eller direkte forbundet med?

Virksomheder forventes at tage ansvar for identificerede risici for negativ indvirkning for mennesker – også i virksomhedens værdikæde. Dog skelnes der mellem, hvad der forventes, baseret på om virksomheden forårsager, bidrager til, eller er direkte forbundet med den negative indvirkning på menneskerettigheder.

I beslutningstræet her, kan I se, hvordan det forventes at jeres virksomheder tager ansvar i tre forskellige ansvarsforhold:

Forårsager: Når virksomhedens aktiviteter alene fører til negativ indvirkning på menneskerettigheder.

Bidrager til: Når virksomhedens aktiviteter fører til negativ indvirkning på menneskerettigheder i kombination med andre faktorer eller aktører.

Direkte forbunden: Når virksomhedens aktiviteter fører til negativ indvirkning på menneskerettigheder gennem en anden enhed. Eksempelvis en underleverandør.


I alle tre tilfælde forventes det, at I bruger jeres indflydelse og igangsætter handlinger, så den negative indvirkning ikke finder sted. Hvis I forårsager eller bidrager til indvirkningen, forventes det også, at I hjælper med oprejsning – Læs mere om oprejsning  i skridt 6.

Beslutningstræet er baseret på Roadmap to CSR risk Management af MVO Nederland og UN – AN Interpretive Guide.

Et forbyggende arbejde

Læs mere om, hvordan I kan arbejde aktivt og struktureret med både virksomhedspraksis/ leverandør-setup og handleplaner:

Cases fra små og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Scroll to Top