Vurder risikoen for mennesker der er involveret i virksomhedens aktiviteter

Forpligtelse og forankring

Risikovurdering

Tag hånd om negative indvirkninger

Løbende opfølgning

Kommunikation

Klagemekanisme og oprejsning

Prioriter og udvælg

Her skal I prioritere jeres indsats, og skabe fokus for jeres videre arbejde. En stor del af prioriteringen ligger i at vurdere, hvor alvorlig den negative indvirkning er, og hvor sandsynligt det er, at situationen vil opstå. F.eks. er der indenfor arbejdsmiljølovgivningen ofte stort fokus på de mest alvorlige risici – selvom der ikke nødvendigvis er statistisk sandsynlighed for, at det vil ske ofte.

Start her

Ifølge internationale retningslinjer fra bl.a. UNGP og OECD bør I prioritere jeres indsatsområder ud fra følgende kriterier:

  • Alvorlighed – hvor alvorlig er den negative indvirkning?
  • Omfang – hvor mange mennesker er påvirket?
  • Mulighed for oprejsning – kan der rettes op på skaden?

De risici, I vurderer som værende mest alvorlige, skal håndteres først. Det kan f.eks. være varige skader eller tab af menneskeliv.

Når I har prioriteret på baggrund af alvorlighed, kan I lave en underprioritering på baggrund af sandsynlighed. Her skal I tage højde for, hvor sandsynligt det er, at en negativ indvirkning finder sted. Det er dog vigtigt at understrege, at alle virksomheder selvfølgelig bør håndtere alle risici – også selv om den f.eks. ender i det grønne felt i nedenstående matrix.

Rød: høj prioritet
Orange: medium prioritet
Gul: lavere prioritet

Når I har prioriteret på baggrund af alvorlighedsgrad og sandsynlighed, skal I kigge på, hvordan I som virksomhed kan bruge jeres indflydelse. Indflydelse kan udøves på mange niveauer og i mange sammenhænge. Selv en kort samtale med leverandører og interessenter kan gøre en forskel og være starten på et godt samarbejde.

Hvis I er en mindre aktør på et større marked, eller I køber fra en storleverandør, kan det være en god idé at gå sammen med andre virksomheder eller en interesseorganisation.

Skal der prioriteres efter volumen eller risiko?

Virksomheder med mange forskellige varer i deres assortiment bør prioritere der, hvor risici er mest alvorlige – ikke de varer med størst volumen. Retningslinjerne anbefaler at prioritere på baggrund af både alvorlighed (type af påvirkning) og omfang (hvor mange er påvirket). Derfor kan prioriteten variere, afhængigt af f.eks. antallet af mennesker, der muligvis bliver negativt påvirket

Hvis en virksomhed kun køber vanilje et par gange om året, betyder det ikke, at det ikke kan blive prioriteret. Det handler om risikoen for menneskerne involveret i den værdikæde. Derfor skal det stadig overvejes, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at sænke risikoprofilen.

Indkøbsvolumen og størrelsen på kontrakterne er relevante i den forstand, at flere mennesker kan være negativt påvirket hvis det drejer sig om større mængder. Volumerne kan samtidig have betydning i forhold til indflydelse, og hvilke handlinger der kan træffes af en indkøbende virksomhed. Men det er ikke relevant for prioritering.

Hvem afgør, hvad der er “alvorligt” ?

Alle former for brud på menneskerettighederne er slemme, så det kan være virkelig svært at afgøre, hvilket brud, der er det mest alvorlige. Hvordan prioriteres der f.eks. mellem risiko for afskovning for én vare og manglende foreningsfrihed for en anden? I har ikke nødvendigvis ekspertisen til at kunne vurdere hverken alvorsgrad, skala eller muligheden for oprejsning – derfor er det vigtigt at huske, at I ikke behøver at træffe jeres prioriteringer alene.

Ved at inddrage eksperter, organisationer og andre relevante interessenter i de helt tidlige trin, kan I løbende få be- eller afkræftet jeres vurderinger, og dermed valideret jeres beslutninger, så I kan få mere ro i maven. Medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel kan gennem multi-stakeholder-netværket få kontakt til, og komme i dialog med bl.a. fagbevægelse og civilsamfundsorganisationer.

TOP TIP

Sørg for at dokumentere din indsats og dine prioriteringer. Det kan f.eks. være i en logbog eller workshop-notater.

Oversigt over værktøjer

Vær opmærksom på at disse risikoværktøjer er overordnede og generelle. Det er derfor altid nødvendigt at bearbejde informationerne, således at de passer til jeres specifikke aktiviteter.

Cases fra små og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar angivelse af partnerne bag guiden, herunder skal kreditering ske med tydelig logoangivelse.

Scroll to Top