Vurder risikoen for de mennesker, der er involveret i virksomhedens aktiviteter

Forpligtelse og forankring

Risikovurdering

Tag hånd om negative indvirkninger

Løbende opfølgning

Kommunikation

Klagemekanisme og oprejsning

Risikovurdering og menneskerettigheder i praksis

Her identificerer I de risici for negativ indvirkning på menneskerettigheder, der findes i deres værdikæde, for derefter at prioritere, hvor der først skal sættes ind med konkret handling og opfølgning.

Processen med due diligence for menneskerettigheder kræver, at I vurderer jeres værdikæde i forhold til risici for mennesker – ikke for virksomheden. Tag menneskerettighedsbrillerne på, og fokusér på, hvor og hvordan jeres aktiviteter kan have en negativ indvirkning. Tal med eksperter og organisationer, der kender til problematikkerne; de er jeres kritiske venner og kan pege på eventuelle blinde vinkler.

Der er to elementer i jeres arbejde med risikovurdering. Først danner I jer et samlet risikobillede, hvorefter I skal prioritere jeres indsats. For hvert område kan I finde mere information og konkrete værktøj på undersiderne.

Hvem er det, virksomheden minimerer risikoen for?

Husk at tage menneskerettighedsbrillerne på!

Når I laver jeres risikovurdering, skal I have blik for de påvirkede mennesker. Det er en øvelse, der kræver træning, og flere virksomheder har haft succes med at involvere lokale fagforeninger og NGO’er til at hjælpe med at identificere risici, så I kommer omkring alt fra leverandøransatte, lokale bønder, frugtplukkere, fabriksarbejdere og rengøringspersonale, til de lokale beboere i nærheden af jeres produktion, de folk, der transporterer ting til og fra produktionen og dem, der bruger jeres produkter.

Her kan du læse, hvordan Nordic Fruit lærte at spotte flere risici i deres samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

Spørgsmål i en risikovurdering

Når I ser på jeres værdikæde med menneskerettighedsbrillerne på, er det relevant at forholde jer til:

– Hvilket menneske kan det gå ud over?

– Hvilke menneskerettigheder er der tale om?

– Hvor alvorlig er den negative indvirkning?

– Hvordan hænger den sammen med jeres virksomheds aktiviteter?

– Hvad er sandsynligheden for, at rettighederne bliver overtrådt?

Det forventes ikke, at I finder svarene på disse spørgsmål alene. Tal med andre om det. Det kan eksempelvis være medarbejdere, fagforeninger og NGO’er. Undersøg også om der findes mulighed for at samarbejde på tværs af sektorer. Eksempelvis samarbejder forskellige fødevare- og fodervirksomheder i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Her tales løbende om forskellige risici i værdikæden fra afskovning til arbejdstagerrettigheder.

Hvor alvorlig er den negative indvirkning?

For at vurdere hvor alvorlig en negativ indvirkning eller skade er, kan I bruge følgende kriterier:

  1. Skala: hvor alvorlig er den negative indvirkning eller skade på mennesker?
  2. Omfang: hvor mange mennesker kan blive påvirket?
  3. Mulighed for oprejsning: kan der rettes op på skaden?

Et eksempel på menneskerettigheder i praksis

Hvordan kan følgende rettighed relatere sig til jeres virksomhed?
Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.

Specielt indenfor landbruget og fødevareindustrien er brug af sæsons- og migrantarbejdere relativ udbredt. Undersøg derfor, hvordan rekrutteringsprocesser generelt foregår i leverandørens land eller region.

Er der risiko for, at processen er skadelig eller uhensigtsmæssig for de mennesker, der skal ansættes?

F.eks. kan migrantarbejdere blive påtvunget et højt gebyr for overhovedet at få et arbejde. Nogle vil være nødsaget til at “betale” det gebyr med arbejdskraft, så de havner i decideret gældsarbejde.

Hvis I mistænker, at noget ikke sker på ordentlige vilkår, anbefaler vi, at I undersøger leverandørens rekrutteringsproces grundigt.

Bed dem f.eks. om at uddybe følgende, så får I en indikation på, om der er risiko for slaveri, i en eller anden form, i jeres værdikæde:

– Hvordan er arbejdsforholdende?
– Hvordan foregår rekrutteringsprocessen?
– Er den intern eller outsourcet til et rekrutteringsbureau?

Læs alle menneskerettighederne her, og se eksempler på negativ indflydelse i “Min virksomhed og menneskerettigheder”

Fordele ved risikovurdering

– I kender de relevante risici for negativ indvirkning på mennesker

– I kan prioritere jeres indsats

– I kan stille de rigtige spørgsmål til leverandører og interessenter

Sådan kommer I i gang

Der er to elementer i jeres arbejde med risikovurdering. Først danner I jer et samlet risikobillede, hvorefter I skal prioritere jeres indsats. Klik på nedenstående bokser for at få mere information og konkrete værktøj.

Dan et samlet risikobillede

Kortlæg alle potentielle og reelle negative
indvirkninger på menneskerettigheder

Prioriter og udvælg

Prioritér jeres indsats, og skab fokus for jeres videre arbejde

TOP TIP

Tag ansvar for den værdikæde din virksomhed er en del af. Du kan ikke lægge hele ansvaret over på leverandøren, men du kan sørge for kun at vælge de leverandører, der er bevidste om menneskerettigheder og kan redegøre for, hvad de gør på området.

Cases fra små og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar angivelse af partnerne bag guiden, herunder skal kreditering ske med tydelig logoangivelse.

Scroll to Top