Forpligtelse og forankring

Risikovurdering

Tag hånd om negative indvirkninger

Løbende opfølgning

Kommunikation

Klagemekanisme og oprejsning

Hvad er due diligence for menneskerettigheder?

Ifølge FN’s og OECD’s retningslinjer forventes det, at virksomheder arbejder struktureret for, at deres aktiviteter ikke skal have nogen negativ indvirkning på menneskerettighederne. Det gælder i hele værdikæden, så derfor har virksomheder også et medansvar for, hvordan en leverandør f.eks. behandler sine ansatte.

Alle virksomheder i verden, herunder selvfølgelig også de danske, forventes at arbejde for at efterleve de internationale retningslinjer. Forventningen er afstemt i forhold til virksomhedernes størrelse, så der er ikke en forventning om, at I som SMV skal kunne løse alle udfordringer i jeres værdikæder. Der er dog en klar forventning om, at I adresserer eventuelle risici for negativ indvirkning på menneskerettigheder, som I er direkte forbundet med, f.eks. gennem jeres leverandørkæde. Selv hvis I som virksomhed bidrager positivt til samfundet på ét eller flere områder, f.eks. igennem jeres arbejde med Verdensmålene, kan det aldrig opveje negativ indvirkning på menneskerettighederne i andre aktiviteter.

De 6 due diligence skridt

Udgangspunktet for OECD’s retningslinjer for virksomheder er en model med 6 skridt. Gennemgå dem alle, så går I struktureret til værks i arbejdet med at adressere menneskerettighederne i jeres værdikæde.

Due diligence er en løbende proces, hvor arbejdet aldrig er slut, men hvor resultaterne bliver bedre år for år. Målet er, at de forskellige skridt i processen hele tiden forbedres og styrkes, og at modellen bliver en integreret del af jeres måde at drive virksomhed på.

Fordele ved at arbejde med due diligence for menneskerettigheder

Langt de fleste virksomheder ønsker at handle ansvarligt og bidrage positivt til samfundet, men det kan være svært at vide, hvor der skal sættes ind. Arbejder I aktivt og systematisk med due diligence for menneskerettigheder, kan processen synliggøre alt det gode, I allerede gør – og finde de steder, hvor der er plads til forbedring.

Minimer risici

Dårlige forhold for medarbejdere fører til øget sygefravær, nedsat arbejdseffektivitet og høj personaleomsætning. Derudover kan I risikere, at der sker brud på menneskerettighederne i jeres værdikæde, uden at I ved det. Disse brud er alvorlige nok i sig selv.

Skab tæt leverandørsamarbejde

Due diligence-arbejdet vil styrke jeres samarbejde med leverandørerne. Et tæt leverandørsamarbejde kan gøre forretningen mere modstandsdygtig, skabe innovativ udvikling, effektivisere produktionsprocessen og sikre en mere smidig produktudvikling – alt sammen til gavn for virksomheden.

Mød andres forventninger

Kunder, medier, medarbejdere, leverandører, offentlige institutioner, NGOer og banker interesserer sig i stigende grad for, hvordan virksomheders aktiviteter påvirker samfundet, herunder menneskerettigheder.

Følg lovgivning

Flere europæiske lande har i de seneste år indført national lovgivning, der retter sig mod en eller flere menneskerettigheder. Er I leverandør til, eller kunde hos, en eller flere store virksomheder, bør I overveje, hvordan deres skærpede leverandørkrav vil påvirke jer.

Øg jeres konkurrencefordel

Arbejder I allerede nu med due diligence for menneskerettigheder, kan I få en konkurrencemæssig fordel på både B2C- og B2B-markeder samt en styrket forhandlingsposition.

Skab et bedre overblik

Når I dokumenterer, hvordan I kortlægger og mindsker evt. negative indvirkninger på menneskerettigheder, får I en øget bevidsthed om, hvordan I tager ansvar og bidrager til samfundet.

Gode råd før I begynder

  1. Lav jeres egen proces: Det er ikke et krav, at I skal starte med at lave en politik, men det er et vigtigt værktøj til at sætte retningen for jeres arbejde og sikre, at virksomheden forpligter sig på at skabe effektfulde processer. Uden retning og engagement bliver det efterfølgende arbejde rigtig svært. Hvis det virker uoverskueligt med en formel politik, kan I starte med at formulere en forpligtelse der fortæller, I har startet denne rejse. Når I er blevet klogere gennem skridt 2 etc. kan I vende tilbage til udarbejdelsen af en politik for menneskerettigheder.
  2. Kortlæg risiko for mennesker ­– ikke for virksomheden: Tag menneskerettighedsbrillerne på og fokusér på, hvor og hvordan jeres aktiviteter påvirker mennesker. Det gælder f.eks. egne medarbejdere, leverandøransatte, befolkningen i lokalsamfund, kunder etc.
  3. Tag en dyb indånding: Due diligence kan virke overvældende. Særligt, hvis I har mange produkter og forskellige leverandører. Vores anbefaling er, at I tager ét område ad gangen, afhængigt af jeres ressourcer og kapacitet. Arbejdet er en proces, og I vil løbende blive bedre til den proces. Der er en forventning om, at I arbejder målrettet med området, og at I kan dokumentere jeres valg – men ingen forventer, at I er perfekte eller har styr på alle risici fra dag et.
  4. Tal med omverdenen: Ræk ud til andre og tal om jeres udfordringer. Man bliver klogere af at tale med hinanden.

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar angivelse af partnerne bag guiden, herunder skal kreditering ske med tydelig logoangivelse.

Scroll to Top