Har du styr på menneskerettigheder i din forretning?

En guide til små og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen

OBS: Dette er den første version af guiden – fokuseret på menneskerettigheder og målrettet fødevareklyngen. Du kan besøge den opdaterede version, der omfatter due diligence for både menneskerettigheder og miljø, på tværs af brancher her.

Forventningerne til virksomheders samfundsansvar stiger. Det gælder både de store multinationale virksomheder og de små- og mellemstore virksomheder (SMV’er).

En grundlæggende forventning til alle virksomheder er, at de respekterer og arbejder struktureret med menneskerettigheder i deres værdikæde. Denne proces kaldes for due diligence for menneskerettigheder. Hvad vil det sige, at en virksomhed arbejder med due diligence? Hvad forventes der af jer som virksomhed? Hvilke tiltag kan I helt konkret iværksætte? Og hvornår ved I, at det, I gør, er godt nok? Det handler guiden her om.

Hvem henvender guiden sig til?

Guiden er til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Sådan kommer du i gang

Guiden kan læses fra start til slut, eller I kan vælge dele af guiden ud, som I ønsker at fokusere særligt på. Dog er det vigtigt at understrege, at hele guiden er vigtig, og at I som virksomhed kommer i mål, ved at alle dele af processen er integreret i jeres måde at drive forretning på.

Hvad er formålet?

Formålet er, at I som virksomhed skal kunne efterleve de internationale standarder og leve op til jeres interessenters forventninger. Vi guider jer til, hvordan I bedst arbejder med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer. Der er hjælp til, hvordan I håndterer udfordringer undervejs og finder de bedste løsninger, og inspirerende cases fra relevante virksomheder, der allerede er godt i gang.

Hvordan kan I bruge den?

For at en virksomhed kan hævde, at den arbejder seriøst med due diligence for menneskerettigheder, skal den igennem 6 forskellige skridt. Hvert skridt er baseret på internationale retningslinjer, og hele processen er vigtig.

Guiden er inddelt, så der er ét skridt pr. afsnit. Brug den som udgangspunkt for jeres arbejde og støt jer til den undervejs. Arbejd dynamisk i de forskellige skridt ud fra virkeligheden i jeres virksomhed, og husk at tænke de forskellige skridt ind i de processer, I allerede har. God fornøjelse.

En brille med folk der høster

“For business, the most powerful contribution to sustainable development is to embed respect for human rights across their value chains. And business respect for human rights is not a choice, it is a responsibility.

– UN Working Group on Business and Human Rights

De 6 due diligence-skridt

Hvad ligger der i due diligence for menneskerettigheder?

Forpligtelse og forankring

Risikovurdering

Tag hånd om negative indvirkninger

Løbende opfølgning

Kommunikation

Klagemekanisme og oprejsning

Se hvordan andre arbejder med menneskerettigheder

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla og medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar angivelse af partnerne bag guiden, herunder skal kreditering ske med tydelig logoangivelse.

Scroll to Top